lwówek śląskiWykonujemy:

  • mapy do celów projektowych i prawnych
  • tyczenia obiektów budowlanych( budynków i budowli, sieci uzbrojenia terenu)
  • podziały nieruchomości
  • wznowienia znaków granicznych 
  • rozgraniczenia nieruchomości
  • wykazy zmian gruntowych i budynkowych
  • pomiary inwentaryzacyjne (sieci uzbrojenia terenu i obiektów budowlanych )
  • obsługę inwestycji


Zakresu naszych prac nie ograniczamy do standardowych pomiarów wymienionych powyżej, staramy się dostosowywać do potrzeb klienta. Wykonujemy wszelkie możliwe typowe i nietypowe pomiary geodezyjne.

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą zachęcamy do kontaktu.